banner

Các loại khác

 • Kích thước 28 x 14 x 10 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói Cái/màng co, 9 cái/thùng
  • Kích thước 25 x 14 x 8.8 cm
  • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
  • Đóng gói Cái/ màng co, 9 cái/thùng
   • Kích thước D12 x 30.5 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Cái/bao nylon, 20 cái/thùng
    • Kích thước 15 x 4 x 2.3 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/màng co, 50 cái/thùng
     • Kích thước 12 x 12 x 16 cm
     • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
     • Đóng gói Cái/bao nylon, 24 cái/thùng
      • Kích thước 29 x 6,1 x 0,8 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/màng co, 48 cái/thùng
       • Kích thước 29 x 6,1 x 0,8 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/màng co, 48 cái/thùng
        • Kích thước 29 x 5 x 1.5 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Cái/bao nilon, 24 cái/thùng
         • Kích thước 29 x 5 x 1.5 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái/bao nilon, 24 cái/thùng
          • Kích thước 24 x 24 x 17 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng