banner   banner

Các loại Khay - Đĩa

 • Kích thước 26.3 x 18.5 x 1.5 cm
 • Nguyên liệu Gỗ tràm
 • Đóng gói Cái/ màng co, 12 cái/thùng
  • Kích thước 22.5 x 22.5 x 2 cm
  • Nguyên liệu Gỗ tràm
  • Đóng gói Cái/ màng co, 20 cái/thùng
   • Kích thước 34 x 20 x 1.7 cm
   • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
   • Đóng gói Cái/màng co, 16 cái/thùng
    • Kích thước 33 x 20 x 2 cm
    • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
    • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
     • Kích thước 33 x 29 x 1.7 cm
     • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
     • Đóng gói Cái/màng co, 16 cái/thùng
      • Kích thước 33 x 22 x 1.7 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/màng co, 16 cái/thùng
       • Kích thước 18.5 x 18.5 x 2 cm
       • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
       • Đóng gói Cái/màng co, 36 cái/thùng
        • Kích thước 20.5 x 20.5 x 2 cm
        • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
        • Đóng gói Cái/màng co, 36 cái/thùng
         • Kích thước 24 x 24 x 2 cm
         • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
         • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
          • Kích thước 27 x 18.5 x 2 cm
          • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
          • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
           • Kích thước 30.5 x 20.5 x 2 cm
           • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
           • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
            • Kích thước 34 x 24 x 2 cm.
            • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
            • Đóng gói Cái/màng co, 18 cái/thùng