banner

Sản phẩm bàn ghế

 • Kích thước 63x88x100 / 43x52x37 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói Bộ/2 thùng
  • Kích thước 63x88 x100 / 43x52x37 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Bộ/ 2 thùng
   • Kích thước 45.5 x 30.5 x 19 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Cái/ màng co
    • Kích thước 29 x 29 x 24.5 cm
    • Nguyên liệu Gỗ Tràm
    • Đóng gói Cái/nylon
     • Kích thước 29 x 29 x 24.5 cm
     • Nguyên liệu Gỗ Tràm
     • Đóng gói Cái/nylon
      • Kích thước Kích thước
       38 x 48 x 54 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/thùng
       • Kích thước 60 x 60 x 44.5 cm
       • Nguyên liệu Gổ Tràm
       • Đóng gói Cái/nylon /thùng
        • Kích thước 60 x 40 x 44.5 cm
        • Nguyên liệu Gỗ Tràm
        • Đóng gói Cái/nylon
         • Kích thước D300x440 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói 4 cái/thùng
          • Kích thước 37 x 37 x 44 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói 4 cái/thùng
           • Kích thước 85.5 x 85.5 x 9.7
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói Cái/thùng
            • Kích thước 83.5 x 83.5 x 71.6 cm
            • Nguyên liệu Gỗ cao su
            • Đóng gói Cái/thùng