banner  

Nhóm Nhà bếp - Gia dụng

 • Kích thước 30 x 28 x 55 cm
 • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
 • Đóng gói Cái/ thùng
  • Kích thước 58 x 58 x 46.5 cm
  • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
  • Đóng gói Cái/ thùng
   • Kích thước 33 x 22 x 4.2 cm
   • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
   • Đóng gói 12 cái/ thùng
    • Kích thước 32 x 35 x 60/34 cm
    • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
    • Đóng gói Cái/thùng
     • Kích thước 160 x 60 x 52 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/thùng
      • Kích thước 24 x 17 x 1 cm
      • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
      • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/ thùng 3 lớp
       • Kích thước D17 x 35.5 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/ bao nilon, 12 cái/ thùng
        • Kích thước 41.5.x.33.5 x 5 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Cái/ màng co, 12 cái/ thùng
         • Kích thước 30.6 x 11.1 x 4 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái/ bao nylon, 30 cái/ thùng
          • Kích thước 29.5 x 12 x 8.5 cm.
          • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
          • Đóng gói Cái/nhãn, 24 cái/thùng