banner

Các loại lót ly

 • Kích thước 13 x 7.6 x 12.2 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói Bộ/màng co, 12 cái/thùng
  • Kích thước 10.5 x 10.2 x 6.5 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Bộ/màng co, 24 bộ/thùng
   • Kích thước 12.5 x 11 x 8 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Bộ/màng co, 24 bộ/thùng
    • Kích thước 11 x 7.4 x 12.5 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Bộ/màng co, 24 bộ/thùng
     • Kích thước 12 x 10.4 x 6.5 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Bộ/màng co, 24 bộ/thùng
      • Kích thước 12 x 10.4 x 6.5 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Bộ/màng co, 24 bộ/thùng
       • Kích thước 9.3 x 9.3 x 1.8 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Bộ/màng co, 100 bộ/thùng