banner

Gỗ Đức Thành tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thứ sáu, 05/04/2019
Sáng ngày 30/03/2019, tại khách sạn Majestic, Công ty Gỗ Đức Thành (Hose: GDT) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2018. Đại hội có sự tham dự của các quỹ đầu tư, báo chí, ngân hàng, công ty kiểm toán, nhà cung cấp … và đặc biệt là sự có mặt của hơn 200 cổ đông và người được ủy quyền. 
 
Tại đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty đã trình bày các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với nhiều điểm nhấn đáng lưu ý.
 
Kết thúc năm tài chính 2018, doanh thu toàn công ty đạt 389 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2017, ngang bằng tỷ lệ tăng trưởng các năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 89 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2017, nếu không tính lợi nhuận bất thường từ hoạt động chuyển nhượng lô đất Mỹ Phước 2 ở Bình Dương. Theo đó, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%. Trong năm 2018, GDT đã chi tạm ứng 35% cổ tức, số còn lại dự kiến sẽ chia sau đại hội.
 
Về kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2019, đại hội cũng đã thảo luận và nhất trí thông qua chỉ tiêu doanh thu 428 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2018; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 118 tỷ đồng và 94 tỷ đồng, cùng tăng 5% so với năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận được điều chỉnh tại đại hội thay vì mức tăng trưởng 10% mà HĐQT đề xuất trước đó để tăng lương cho hơn 1.000 công nhân giúp họ cải thiện cuộc sống và qua đó tăng sự gắn bó của người lao động với công ty cũng như khuyến khích họ tăng năng suất. Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, 100% cổ đông nhất trí thông qua tỷ lệ chia cổ tức 50% bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu. 
 
1._YHYCY_thuong_nien_ngay_30.03.19
                            Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
 
Bên cạnh đó, 100% cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua phương án trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2019 cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi thay vì 0% như năm 2018. Về thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 vẫn giữ nguyên tỷ lệ như các năm trước đó nghĩa là
0,5% trên doanh thu thực hiện; và thưởng thêm cho HĐQT và Ban kiểm soát là 7% trên phần lợi nhuận thuần tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2019 so với năm 2018 (không tính các lợi nhuận khác). 
 
Trong năm 2019, GDT sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy thế mạnh sẵn có để hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể, tại thị trường nội địa, GDT dự kiến sẽ mở thêm nhiều điểm bán hàng để hàng hóa tiếp cận gần người tiêu dùng hơn, tạo nhận diện thương hiệu sâu rộng hơn và tăng thị phần. Đối với thị trường xuất khẩu, với nguồn lực ổn định và phát triển bền vững hiện có, GDT tiếp tục tăng cường phát triển thêm khách hàng mới tại thị trường Mỹ, Nga, Úc với mục tiêu tăng trưởng 20% doanh thu từ nhóm khách mới này. 
 
Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung đa dạng hóa sản phẩm; tăng năng suất lao động để tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, bền vững và đem lại lợi ích lâu dài cho công ty và       cổ đông.
ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2018 của GDT đã kết thúc thành công tốt đẹp và GDT hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả như mong đợi trong năm 2019.
Một số hình ảnh tại Đại hội:
2._YHYCY_thuong_nien_ngay_30.03.19
Bà Lê Hải Liễu- Chủ tịch HĐQT GDT trình bày tại Đại hội

3._YHYCY_thuong_nien_ngay_30.03.19
Toàn cảnh Đại hội
 
4._YHYCY_thuong_nien_ngay_30.03.19
Cổ đông đặt câu hỏi với Chủ tọa đoàn
 
5._YHYCY_thuong_nien_ngay_30.03.19_1
Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp, tất cả các tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ cao
 
Thùy Dương

TAG:

Ý kiến bạn đọc