banner   banner

Các loại dắt dao

 • Kích thước 18 x 14 x 23.2 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói Cái/màng co, 8 cái/thùng
  • Kích thước 25.5 x 16 x 22.5 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói cái/màng co, 6 cái/thùng
   • Kích thước 9 x 13.4 x 23.5 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng
    • Kích thước 9 x 25.2 x 19 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng
     • Kích thước 85 x 16 x 21 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng
      • Kích thước 10 x 14.8 x 23 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/màng co, 6 cái/thùng