banner  

Chinh phục thử thách

 • Kích thước 11.5 x 4 x 8.6 cm
 • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
 • Đóng gói Cái/hộp màu, 36 hộp/thùng
 • Độ tuổi 2+
  • Kích thước 10 x 3.5 x 14 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Cái/hộp màu, 12 cái/thùng
  • Độ tuổi 3+
   • Kích thước 21 x 7.5 x 6.3 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Bộ/hộp màu, 24 cái/thùng
   • Độ tuổi 6+
    • Kích thước 8 x 5.5 x 10.2 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/ hộp màu, 60 cái/thùng
    • Độ tuổi 6+
     • Kích thước 9 x 9 x 8.2 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Bộ/hộp màu, 24 cái/thùng
     • Độ tuổi 6+
      • Kích thước 7 x 6 x 8 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/bao nilon, 24 cái/thùng
      • Độ tuổi 6+
       • Kích thước 53 x 12.2 x 7.5 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su + ván MDF
       • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng
       • Độ tuổi 4+
        • Kích thước 28 x 25 x 0.8 cm
        • Nguyên liệu Ván MDF
        • Đóng gói Cái/màng co, 10 cái/thùng
        • Độ tuổi 2+
         • Kích thước 16 x 16 x 10.5 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái/hộp màu, 12 cái/thùng
         • Độ tuổi 3+
          • Kích thước 25 x 25 x 27.5 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su & MDF
          • Đóng gói Cái/hộp màu, 12 cái/thùng
          • Độ tuổi 5+
           • Kích thước 14.2 x 14.2 x 4.3 cm
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói Cái/ hộp PVC, 12 hộp/ thùng
           • Độ tuổi 3+
            • Kích thước 0.5 x 14 x 20 cm
            • Nguyên liệu Ván MDF
            • Đóng gói Bộ/hộp màu, 24 hộp/thùng
            • Độ tuổi 4+