banner  

Các loại thớt

 • Kích thước 32 x 20 x 1,5 cm
 • Nguyên liệu Gỗ Tràm
 • Đóng gói cái/màng co,18 cái/thùng
  • Kích thước 32 x 20 x 1.5 cm
  • Nguyên liệu Gỗ Cao su
  • Đóng gói cái/màng co,18 cái/thùng
   • Kích thước 34 x 16 x 1.5 cm
   • Nguyên liệu Gỗ tràm
   • Đóng gói cái/màng co,24 cái/thùng
    • Kích thước 39 x 22 x 1.7 cm
    • Nguyên liệu Gỗ tràm
    • Đóng gói cái/màng co,12 cái/thùng
     • Kích thước 39 x 22 x 1.7 Cm
     • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
     • Đóng gói cái/màng co,12 cái/thùng
      • Kích thước 28.5 x 28.5 x 1.7 cm
      • Nguyên liệu Gỗ Tràm
      • Đóng gói cái/màng co,12 cái/thùng
       • Kích thước 28.5 x 28.5 x 1.7 cm
       • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
       • Đóng gói cái/màng co,24 cái/thùng
        • Kích thước 32 x 22 x 1.7 cm
        • Nguyên liệu Gỗ Tràm
        • Đóng gói cái/màng co,12 cái/thùng
         • Kích thước 32 x 22 x 1.7 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói cái/màng co,12 cái/thùng
          • Kích thước 34 x 20 x 1.5 cm
          • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
          • Đóng gói Cái/màng co, 18 cái/thùng
           • Kích thước 29 x 22 x 1.2 cm
           • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
           • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
            • Kích thước 34 x 24 x 1.5 cm
            • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
            • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng