Các loại thớt

 • Kích thước 34 x 24 x 1.5 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/ thùng.
  • Kích thước 29 x 21 x 1.5 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/ thùng.
   • Kích thước 29.5 x 22 x 1.5 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/ thùng
    • Kích thước 24 x 27 x 1.5 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/màng co, 24 bộ/thùng.
     • Kích thước 31 x 22 x 1.5 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Bộ 2 cái/màng co, 10 bộ/thùng
      • Kích thước 37 x 28,5 x 1,5 cm.
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/ nhãn/ màng co 0.019, 12 cái/ thùng 5 lớp.
       • Kích thước 32 x 24,5 x 1,2 cm.
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/ nhãn/ màng co 0.019, 24 cái/ thùng 5 lớp.
        • Kích thước 27,5 x 20 x 1 cm.
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Cái/ nhãn/ màng co 0.019, 36 cái/ thùng 5 lớp.
         • Kích thước 27 x 21 x 1.2 mm.
         • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
          • Kích thước 31.5 x 22 x 1.5 cm
          • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
           • Kích thước 34 x 20 x 1.2 cm.
           • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
           • Đóng gói Cái/màng co, 24 bộ/thùng.
            • Kích thước D25 x 1.8 cm
            • Nguyên liệu Gỗ cao su
            • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng