banner   banner

Các loại rế

 • Kích thước 18 x 18 x 2,4 cm
 • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
 • Đóng gói Cái/màng co, 60 cái/thùng
  • Kích thước D16.5 x 1.2 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
   • Kích thước D16.5 x 1.2 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
    • Kích thước D18.2 x 1.2 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
     • Kích thước 18 x 18 x 1 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/màng co, 60 cái/thùng
      • Kích thước 18 x 18 x 1.2 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
       • Kích thước D18 x 1.2 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
        • Kích thước 18 x 18 x 1.5 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
         • Kích thước D19.5 x 1.5 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng