banner  

Các loại máng áo

 • Kích thước 44 x 28.5 x 1.2 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói Bộ 5 cái/màng co, 8 bộ/thùng
  • Kích thước 44 x 22.5 x 1 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Bộ 10 cái/màng co, 4 bộ/thùng
   • Kích thước 31 x 14.5 x 1.2 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Bộ 5 cái/màng co, 12 bộ/thùng
    • Kích thước 40.5 x 23 x 1.2 cm
    • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
    • Đóng gói 10 cái/màng co, 4 bộ/thùng
     • Kích thước 44 x 13 x 8.5 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/màng co, 20 cái/thùng
      • Kích thước 44 x 10 x 8.5 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/màng co, 20 cái/thùng