banner

Các loại khác

 • Kích thước 27.5 x 6.5 x 1.7 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói Bộ/màng co, 50 bộ/thùng
  • Kích thước 27.5 x 6.5 x 1.7 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Bộ/ màng co, 50 bộ/thùng
   • Kích thước 42 x 42 x 75 cm
   • Nguyên liệu Gỗ tràm
   • Đóng gói Cái/thùng
    • Kích thước 4 x 5 x 15 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/màng co, 30 cái/thùng
     • Kích thước 9 x 9 x 2.2 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/màng co, 48 cái/thùng
      • Kích thước 9.5 x 12.6 x 9.5 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/màng co, 30 cái/thùng
       • Kích thước 30.5 x 14.5 x 33.5 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/bao nilon, 6 cái/thùng
        • Kích thước 21 x 14.7 x 43.5 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Cái/bao nilon, 6 cái/thùng
         • Kích thước 15 x 4 x 18.8 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái/màng co, 48 cái/thùng
          • Kích thước 19.2 x 8.5 x 26.3 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng
           • Kích thước 21 x 13.5 x 20 cm
           • Nguyên liệu Gỗ cao su
           • Đóng gói Cái/màng co, 20 cái/thùng
            • Kích thước 12 x 12 x 33 cm
            • Nguyên liệu Gỗ cao su
            • Đóng gói Cái/bao nylon, 12 cái/thùng