banner  

Các loại kệ

 • Kích thước 50.5 x 15 x 32 cm
 • Nguyên liệu Gỗ cao su
 • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng
  • Kích thước 66 x 20 x 36 cm
  • Nguyên liệu Gỗ cao su
  • Đóng gói Cái/màng co, 6 cái/thùng
   • Kích thước 66 x 20 x 36 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói Cái/màng co, 6 cái/thùng
    • Kích thước 66 x 20 x 24 cm
    • Nguyên liệu Gỗ cao su
    • Đóng gói Cái/màng co, 8 cái/thùng
     • Kích thước 77 x 27 x 48 cm
     • Nguyên liệu Gỗ cao su
     • Đóng gói Cái/màng co, 4 cái/thùng
      • Kích thước 32 x 32 x 64 cm
      • Nguyên liệu Gỗ cao su
      • Đóng gói Cái/thùng
       • Kích thước 32 x 32 x 87.5 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Cái/thùng
        • Kích thước 32 x 32 x 87.5 cm
        • Nguyên liệu Gỗ cao su
        • Đóng gói Cái/thùng
         • Kích thước 32 x 32 x 64 cm
         • Nguyên liệu Gỗ cao su
         • Đóng gói Cái/thùng
          • Kích thước 66 x 20 x 24 cm
          • Nguyên liệu Gỗ cao su
          • Đóng gói Cái/màng co, 8 cái/thùng