Ban lãnh đạo

Chủ tịch Hội đồng quản trị
​Bà Liễu sinh năm 1962, Bà từng là giảng viên Khoa Thống kê - Toán trường Đại học Kinh tế Tp.HCM trong 7 năm... 
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc
Ông Thắng sinh năm 1975. Ông tốt nghiệp ngành Kỹ sư cơ khí động lực. Ông Thắng đã có hơn 19 năm kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ
Thành viên Hội Đồng Quản Trị, kiêm Phó tổng giám đốc
Bà Ngọc Diệp sinh năm 1975, tốt nghiệp Thạc sỹ Kế toán quốc tế. Bà có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kinh doanh...
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Thành sinh năm 1973, Ông là người có nhiều năm kinh nghiệm về quản trị xuất nhập khẩu và quản lý sản xuất.
Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập
Ông Nam sinh năm 1966, Ông là cử nhân Kinh tế và đã có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh chứng khoán.
Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập
Bà Lê hiện là Tổng Giám đốc tại Mekong Capital, chuyên trách khối văn phòng, bao gồm Tài chính - Kế toán, Nhân sự
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Vũ sinh năm 1985, Ông từng du học và tốt nghiệp Đại học tại Mỹ. Ông giữ các chức vụ là Giám đốc đối ngoại Công ty Sapuwa
Thành viên Ban kiểm soát
Ông Hùng sinh năm 1979. Ông là Thạc sĩ Tài chính, CPA. Ông từng giữ các chức vụ Kế toán tổng hợp Công ty CP Phân bón Bình Điền