Sản phẩm dự án

 • Kích thước 29 x 29 x 2 Cm
 • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
 • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng
  • Kích thước D29 x 2 Cm
  • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
  • Đóng gói Cái/màng co, 12 cái/thùng
   • Kích thước 13 x 13 x 17 cm
   • Nguyên liệu Gỗ cao su
   • Đóng gói cái/hộp, 12 hộp/thùng
    • Kích thước 34 x 18 x 20 Cm
    • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
    • Đóng gói Cái/hộp, 8 hộp / thùng
     • Kích thước 34 x 15.2 x 35.5 cm
     • Nguyên liệu Gỗ Cao su, MDF
     • Đóng gói Cái/hộp, 5 hộp/thùng
      • Kích thước 39,5 x 23,5 x 2 Cm
      • Nguyên liệu Gỗ Cao Su
      • Đóng gói Cái/màng co, 24 cái/thùng
       • Kích thước 28 x 28 x 6 cm
       • Nguyên liệu Gỗ cao su
       • Đóng gói Bộ/ b.nylon/ hộp trắng, 12 hộp/ thùng
       • Độ tuổi 3+