Tuyển dụng

Gỗ Đức Thành là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước biết khai thác và sử dụng gỗ cây trồng (cây cao su thanh lý) làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm gia dụng và đồ chơi bằng gỗ giúp bảo vệ môi trường nhưng mang tính thẩm mỹ cao.
Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho các vị trí sau: 

Mẫu Sơ Yếu Lí Lịch:DOWNLOAD
Mẫu Thông Tin Ứng Viên:DOWNLOAD

Ứng viên vui lòng download mẫu SƠ YẾU LÝ LỊCH tại đây, điền đầy đủ thông tin và gửi về cho Cô Mai – Trưởng phòng HCNS – theo địa chỉ email:mai@dtwoodvn.com

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc
Nhân viên thiết kế (P.Thiết kế) 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM ( hẻm 221, ngay siêu thị Điện máy xanh)
​Nhân viên bảo vệ (2 nhà máy) 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM ( hẻm 221, ngay siêu thị Điện máy xanh)
Nhân viên cơ khí (NM2) 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM ( hẻm 221, ngay siêu thị Điện máy xanh)
Tổ trưởng QC (P.KSNB) 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM ( hẻm 221, ngay siêu thị Điện máy xanh)
​Nhân viên vẽ sản phẩm (làm tại NM2) 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM ( hẻm 221, ngay siêu thị Điện máy xanh)
​Nhân viên nhân sự (P.HCNS) 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM ( hẻm 221, ngay siêu thị Điện máy xanh)
Nhân viên hành chánh (P.HCNS) 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM ( hẻm 221, ngay siêu thị Điện máy xanh)
Nhân viên P.XK 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM ( hẻm 221, ngay siêu thị Điện máy xanh)
Nhân viên QC Khu phố Tân Hội, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
Nhân viên thư ký 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM ( hẻm 221, ngay siêu thị Điện máy xanh)
Nhân viên sale – Xuất khẩu 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM ( hẻm 221, ngay siêu thị Điện máy xanh)
Nhân viên xuất Khẩu 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM ( hẻm 221, ngay siêu thị Điện máy xanh)
Nhân viên kho 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM ( hẻm 221, ngay siêu thị Điện máy xanh)
Nhân viên Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp 21/6D Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp - TP.HCM ( hẻm 221, ngay siêu thị Điện máy xanh)