ticker

Sứ mệnh và tầm nhìn

Gỗ Đức Thành luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao; nâng tầm hình ảnh và giữ vững vị trí là nhà sản xuất đồ gia dụng, nhà bếp và đồ chơi bằng gỗ hàng đầu tại Việt Nam.
1. Lấy chất lượng, thời gian giao hàng đúng hẹn làm cam kết với khách hàng.
2. Lấy ý thức, quan tâm bảo vệ môi trường và cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động.
3. Lấy trách nhiệm, quan tâm lợi ích, đãi ngộ và phát triển CB-CNV làm phương châm.
4. Lấy sự đồng hành, giữ cam kết cùng đối tác làm mục tiêu lâu dài.
5. Lấy sự khác biệt vượt trội, tri thức sáng tạo làm nền tảng cho sự phát triển.
6. Lấy lợi ích dài hạn để thỏa mãn cho các cổ đông.