ticker

Các loại khác

 • Kích thước : 25 x 14 x 8.8 cm
 • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
 • Đóng gói : Cái/ màng co
  • Kích thước : 12 x 12 x 16 cm
  • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
  • Đóng gói : Cái/ bao ny long
   • Kích thước : 34 x 20 x 1.7 cm
   • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
   • Đóng gói : Cái/ màng co
    • Kích thước : 33 x 20 x 2 cm
    • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
    • Đóng gói : Cái/ màng co
     • Kích thước : 33 x 29 x 1.7 cm
     • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
     • Đóng gói : Cái/ màng co
      • Kích thước : 33 x 22 x 1.7 cm
      • Nguyên liệu : Gỗ cao su
      • Đóng gói : Cái/ màng co
       • Kích thước : 18.5 x 18.5 x 2 cm
       • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
       • Đóng gói : Cái/màng co
        • Kích thước : 20.5 x 20.5 x 2 cm
        • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
        • Đóng gói : Cái/màng co
         • Kích thước : 24 x 24 x 2 cm
         • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
         • Đóng gói : Cái/màng co
          • Kích thước : 27 x 18.5 x 2 cm
          • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
          • Đóng gói : Cái/màng co
           • Kích thước : 30.5 x 20.5 x 2 cm
           • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
           • Đóng gói : Cái/màng co
            • Kích thước : 34 x 24 x 2 cm.
            • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
            • Đóng gói : Cái/màng co