Sản phẩm bàn ghế

 • Kích thước : D34 x 52.8 cm
 • Nguyên liệu : Gỗ cao su
 • Đóng gói : Cái/thùng
  • Kích thước : 35.5 x 29 x 61.5 cm
  • Nguyên liệu : Gỗ cao su
  • Đóng gói : Cái/thùng
   • Kích thước : 57 x 30 x 25 cm
   • Nguyên liệu : Gỗ cao su
   • Đóng gói : Cái/thùng