Sản phẩm bàn ghế

 • Kích thước : 63x88x100/ 43x52x37 cm
 • Nguyên liệu : Gỗ cao su
 • Đóng gói : Bộ/ 2 thùng
  • Kích thước : 45 x 30.5 x 19 cm
  • Nguyên liệu : Gỗ cao su
  • Đóng gói : Cái/màng co, 6 cái/thùng
   • Kích thước : 60 x 60 x 44.5 cm
   • Nguyên liệu : Gổ Tràm
   • Đóng gói : Cái/thùng
    • Kích thước : 60 x 40 x 44.5 cm
    • Nguyên liệu : Gỗ tràm
    • Đóng gói : Cái/thùng
     • Kích thước : 29 x 29 x 24.5 cm
     • Nguyên liệu : Gỗ Tràm
     • Đóng gói : Cái/nilon quấn kiện
      • Kích thước : 29 x 29 x 24.5 cm
      • Nguyên liệu : Gỗ Tràm
      • Đóng gói : Cái/nilon quấn kiện
       • Kích thước : 38 x 48 x 54 cm
       • Nguyên liệu : Gỗ cao su
       • Đóng gói : Cái/thùng
        • Kích thước : D37 x 44 cm
        • Nguyên liệu : Gỗ cao su
        • Đóng gói : Cái/nilon quấn kiện, 4 cái/thùng
         • Kích thước : 37 x 37 x 44 cm
         • Nguyên liệu : Gỗ cao su
         • Đóng gói : Cái/nilon quấn kiện, 4 cái/thùng
          • Kích thước : D30 x 44 cm
          • Nguyên liệu : Gỗ cao su
          • Đóng gói : Cái/nilon quấn kiện, 4 cái/thùng
           • Kích thước : D34 x 52.8 cm
           • Nguyên liệu : Gỗ cao su
           • Đóng gói : Cái/thùng
            • Kích thước : 35.5 x 29 x 61.5 cm
            • Nguyên liệu : Gỗ cao su
            • Đóng gói : Cái/thùng