ticker

Sản phẩm bàn ghế

 • Kích thước : 63 x 88 x 100 43 x 52 x 37 cm
 • Nguyên liệu : Gỗ cao su
 • Đóng gói : Bộ/ 2 thùng
  • Kích thước : 45.5 x 30.5 x 19 cm
  • Nguyên liệu : Gỗ cao su
  • Đóng gói : Cái/ màng co,6 cái/thùng
   • Kích thước : 29 x 29 x 24.5 cm
   • Nguyên liệu : Gổ Tràm
   • Đóng gói : Cái/nylon, 4 cái /thùng
    • Kích thước : 29 x 29 x 24.5 cm
    • Nguyên liệu : Gổ Tràm
    • Đóng gói : Cái/nylon, 4 cái /thùng
     • Kích thước : Kích thước
      38 x 48 x 54 cm
     • Nguyên liệu : Gỗ cao su
     • Đóng gói : Cái/thùng
      • Kích thước : 60 x 60 x 44.5 cm
      • Nguyên liệu : Gổ Tràm
      • Đóng gói : Cái/nylon /thùng
       • Kích thước : 85.5 x 85.5 x 9.7
       • Nguyên liệu : Gỗ cao su
       • Đóng gói : Cái/thùng
        • Kích thước : 83.5 x 83.5 x 71.6 cm
        • Nguyên liệu : Gỗ cao su
        • Đóng gói : Cái/thùng
         • Kích thước : 37 x 37 x 44 cm
         • Nguyên liệu : Gỗ cao su
         • Đóng gói : 4 cái/thùng
          • Kích thước : 60 x 40 x 44.5 cm
          • Nguyên liệu : Gổ Tràm
          • Đóng gói : Cái/nylon/thùng
           • Kích thước : D300x440 cm
           • Nguyên liệu : Gỗ cao su
           • Đóng gói : 4 cái/thùng