Năm 2022 Gỗ Đức Thành đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 55%

Thứ hai, 14/03/2022, 09:33 GMT+7

 Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành lên kế hoạch trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 40%, bằng mức cổ tức dự kiến chi trả trong năm 2021.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT/HoSE) dự kiến thu về hơn 94,3 tỷ đồng lãi sau thuế trong năm 2022, tăng 55% so với năm trước.

Năm 2021, GDT ghi nhận doanh thu thuần gần 339 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước và lãi ròng gần 61 tỷ đồng, giảm 24%. GDT cho biết, do dịch COVID-19 nên nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, Công ty đã ngưng hoạt động gần 3 tháng để phòng chống dịch nên doanh thu và lợi nhuận đồng loạt giảm.

che-bien-go-DT
Năm 2022 Gỗ Đức Thành đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 55%.

So với kế hoạch đã điều chỉnh (tổng doanh thu hơn 327 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 52 tỷ đồng), GDT đã vượt 3% mục tiêu tổng doanh thu và vượt 18% mục tiêu lãi sau thuế 2021.

GDT cũng lên kế hoạch trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 40%, bằng mức cổ tức dự kiến chi trả trong năm 2021.

GDT đã chi hơn 35 tỷ đồng tiền mặt tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 (23/10/2021) theo tỷ lệ 20%. Công ty dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2021 tỷ lệ 20% (10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu).

Theo đó, GDT sẽ phát hành hơn 2 triệu cp để trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện là 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cp sẽ được nhận 1 cp mới). Nguồn vốn thực hiện lấy từ vốn chủ sở hữu theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán.

PV

Nguồn: doanhnghiephoinhap.vn 8/3/2022