ticker

GDT hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin - Bài của Thùy Dương

Thứ sáu, 15/06/2018, 16:07 GMT+7

Ngày 14/06/18, Công ty Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) đã vinh dự là doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin (CBTT) do Vietstock kết hợp với Tài chính và Cuộc sống điện tử (FiLi.vn) thực hiện khảo sát.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong giai đoạn từ 01/05/17-30/04/18, kết quả cho thấy, số lượng doanh nghiệp tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ CBTT trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) là 266 doanh nghiệp trong tổng số 686 doanh nghiệp niêm yết thuộc danh sách khảo sát, tương ứng với tỷ lệ 38,78%.
Với triết lý kinh doanh “minh bạch - trung thực”, GDT luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ CBTT trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đảm bảo thông tin được chuyển đến  cho cổ đông và nhà đầu tư kịp thời, chính xác.
Sau hơn 27 năm hoạt động, doanh thu và lợi nhuận của GDT đều tăng trưởng qua các năm, đặc biệt là tỷ lệ chia cổ tức “khủng”. Hôm nay, ngày 15/06/18, GDT chốt danh sách chia cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Như vậy, công ty đã thực hiện chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 70% (60% tiền mặt và 10% cổ phiếu).

Danh sách 266 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin:https://vietstock.vn/2018/06/266-dnny-hoan-thanh-tot-nghia-vu-cong-bo-thong-tin-737-610563.htm

Thùy Dương

TAG: