ticker

Cho căn phòng bé

 • Kích thước : 14 x 7 x 19 cm
 • Nguyên liệu : Gỗ cao su + MDF
 • Đóng gói : Cái/ nhãn/ màng co, 20 cái/ thùng
 • Độ tuổi : 3+
  • Kích thước : 40 x 16 x 1 cm
  • Nguyên liệu : Ván MDF
  • Đóng gói : Cái/màng co,10 cái thùng
  • Độ tuổi : 3+
   • Kích thước : 40 x 16 x 1 cm
   • Nguyên liệu : Ván MDF
   • Đóng gói : Cái/màng co,10 cái thùng
   • Độ tuổi : 3+
    • Kích thước : 40 x 16 x 1 cm
    • Nguyên liệu : Ván MDF
    • Đóng gói : Cái/màng co,10 cái thùng
    • Độ tuổi : 3+
     • Kích thước : 40 x 16 x 1 cm
     • Nguyên liệu : Ván MDF
     • Đóng gói : Cái/màng co,10 cái thùng
     • Độ tuổi : 3+
      • Kích thước : 40 x 16 x 1 cm
      • Nguyên liệu : Ván MDF
      • Đóng gói : Cái/màng co,10 cái thùng
      • Độ tuổi : 3+
       • Kích thước : 40 x 16 x 1 cm
       • Nguyên liệu : Ván MDF
       • Đóng gói : Cái/m.co, 10 cái/thùng
       • Độ tuổi : 3+
        • Kích thước : 21.5 x 24 x 3 cm
        • Nguyên liệu : Ván MDF
        • Đóng gói : Cái/ nhãn/ màng co, 24 cái/thùng
        • Độ tuổi : 3+
         • Kích thước : 40 x 14 x 4.9 cm
         • Nguyên liệu : Ván MDF
         • Đóng gói : Cái/nhãn/ màng co, 24 cái/thùng
         • Độ tuổi : 3+
          • Kích thước : 40 x 15 x 4.9 cm
          • Nguyên liệu : Ván MDF
          • Đóng gói : Cái/nhãn/ màng co, 24 cái/thùng
          • Độ tuổi : 3+