Ban lãnh đạo

Chủ tịch Hội đồng quản trị
​Bà Liễu sinh năm 1962, Bà từng là giảng viên Khoa Thống kê - Toán trường Đại học Kinh tế Tp.HCM trong 7 năm... 
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc
Ông Thắng sinh năm 1975. Ông tốt nghiệp ngành Kỹ sư cơ khí động lực. Ông Thắng đã có hơn 19 năm kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ
Thành viên Hội Đồng Quản Trị, kiêm Phó tổng giám đốc
Bà Ngọc Diệp sinh năm 1975, tốt nghiệp Thạc sỹ Kế toán quốc tế. Bà có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kinh doanh...
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Thành sinh năm 1973, Ông là người có nhiều năm kinh nghiệm về quản trị xuất nhập khẩu và quản lý sản xuất.