ticker

Sản phẩm dự án

 • Kích thước : 19.5 x 15 x 127 cm
 • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
 • Đóng gói : Bộ/hộp màu, 12 hộp/ thùng
  • Kích thước : 30 x 28 x 55 cm
  • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
  • Đóng gói : Cái/ thùng
   • Kích thước : 58 x 58 x 46.5 cm
   • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
   • Đóng gói : Cái/ thùng
    • Kích thước : 33 x 22 x 4.2 cm
    • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
    • Đóng gói : Cái/ bao nylong, 12 cái/ thùng
     • Kích thước : 32.8 x 18.8 x 3.1 cm
     • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
     • Đóng gói : Bộ/màng co, 10 bộ/thùng
     • Độ tuổi : 4+
      • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
      • Đóng gói : Cái/ hop màu, 12 cái/ thùng
      • Độ tuổi : 3+
       • Kích thước : 16.5 x 9.6 x 4.3 cm
       • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
       • Đóng gói : Cái, màng co 24 cái / thùng
        • Kích thước : 32 x 35 x 60/34 cm
        • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
        • Đóng gói : Cái/thùng
         • Kích thước : 160 x 60 x 52 cm
         • Nguyên liệu : Gỗ cao su
         • Đóng gói : Cái/thùng
          • Kích thước : 24 x 17 x 1 cm
          • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
          • Đóng gói : Cái/màng co, 24 cái/ thùng 3 lớp
           • Kích thước : D17 x 35.5 cm
           • Nguyên liệu : Gỗ cao su
           • Đóng gói : Cái/ bao nilon, 12 cái/ thùng
            • Kích thước : 41.5.x.33.5 x 5 cm
            • Nguyên liệu : Gỗ cao su
            • Đóng gói : Cái/ màng co, 12 cái/ thùng