ticker

Sản phẩm dự án

 • Kích thước : 22 x 8 x 14,9 cm
 • Nguyên liệu : Gỗ cao su và giấy couche
 • Đóng gói : Cái/hộp màu/ 24 cái/thùng
  • Kích thước : 21,8 x 4 x 22,5 cm
  • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
  • Đóng gói : Cái/ 2 miếng xốp chặn/ bao nylon/ không bỏ hút ẩm/ hộp màu/, 12 hộp/ thùng 5 lớp.
   • Kích thước : 26 x 8 x 11,5 cm
   • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
   • Đóng gói : Cái/miếng xốp chặn/ bao nylon/ không bỏ hút ẩm/ hộp màu/, 24 hộp/ thùng.
    • Kích thước : 29 x 27.5 x 2.5 cm
    • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
    • Đóng gói : Cái/ hộp màu, 24 hộp/ thùng
     • Kích thước : 21.5 x 4 x 17.6 cm
     • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
     • Đóng gói : Cái/ hộp màu, 24 hộp/ thùng
      • Kích thước : 23 x 4.2 x 14 cm
      • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
      • Đóng gói : Cái/ hộp màu, 24 cái/ thùng carton
       • Kích thước : 21.5 x 7 x 19.2 cm
       • Nguyên liệu : Gỗ cao su
       • Đóng gói : Cái/hộp trắng, 24 hộp/thùng
        • Kích thước : 20 x 22 x 7 cm
        • Nguyên liệu : Gỗ cao su
        • Đóng gói : Cái/hộp trắng, 24 hộp/thùng
         • Kích thước : 29x6x8 cm
         • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
         • Đóng gói : Cái/ bao nylon, 100 cái / thùng
          • Kích thước : D20x8,5 Cm
          • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
          • Đóng gói : Cái/ Màng co, 6 cái / thùng
           • Kích thước : 28,5x5x1,2 cm
           • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
           • Đóng gói : Cái/ bao nylon, 100 cái / thùng
            • Kích thước : 40 x 25 x 20 cm
            • Nguyên liệu : Gỗ Cao Su
            • Đóng gói : Cái /hộp, 4 hộp trong 1 thùng